Bezpłatne szkolenie

Drukuj

1LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PARTNERSTWO W ROZWOJU" zaprasza na bezpłatne szkolenia w zakresie przygotowania biznesplanu zgodnie z wymogami określonymi we wzorach formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.