Bezpłatne szkolenie

Drukuj

2LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PARTNERSTWO W ROZWOJU" na bezpłatne szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".