"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Pismo informujące

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” na podstawie §17 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”  zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian:

1. do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”,
2. do Procedur postępowania określonych w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”,
3. do Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 20.10 do 03.11.2016r. do godz. 12.00.

Uwagi do proponowanych zmian można wnosić na piśmie – osobiście w biurze LGD, drogą korespondencyjną lub mailową.

Adres biura LGD:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Uchwała Nr I/3/16 Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” z dnia 20 października 2016r.
- Uchwała Nr I/4/16 Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” z dnia 20 października 2016r.
- REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”
- PROJEKT REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”
- PROJEKT ZMIAN LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi