"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN. ?LGD DLA SENIORA?

§ 1

Organizatorem Konkursu plastycznego pn.: „LGD DLA SENIORA” jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” (LGD), zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Celem konkursu oraz umożliwienie seniorom zaprezentowanie swojego talentu plastycznego, promocji działań skierowanych dla seniorów, pozyskanie materiału do przygotowania w przyszłości materiałów promocyjnych LGD „Partnerstwo w rozwoju”, przygotowania prezentacji wszystkich prac zgłoszonych w ramach konkursu.

§ 3

Temat konkursu: Formy spędzania czasu wolnego przez seniorów w ramach realizacji projektu ASOS 2016 „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” i nie tylko.

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo w rozwoju”, Wolin ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, na www.partnerstwowrozwoju.pl, nr telefonu 91 88 123 55, 607 221 889, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- regulamin ...
- zgłoszenie ...

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi