Konkurs ofert

Drukuj

Lokalna Grupa Działania  informuje, że do biura wpłynęło 5 ofert w zakresie zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.  Najkorzystniejszą ofertą ofertę złożyła Firma Efekt Agencja Reklamy z Wolina. Firma ta zaproponowała najniższą cenę brutto i została wybrana do realizacji zadania.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Zestawienie ofert ...