Zapytanie ofertowe

Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”
I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin
NIP 9860211698
REGON 320536661
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www. partnerstwowrozwoju.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i załączniku nr 1 Tablica do siedziby LGD, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

W RAMACH DZIAŁANIA WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER PODDZIAŁANIA WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI,OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość tablic:  1 szt.
2. Wymiar tablicy: wys. 80 cm x szer. 120 cm x grub. 4 mm.
3. Materiał wykonania: płyta PCV, estetyczna, odporna na wszelkie zjawiska atmosferyczne, w tym nadruki i ich kolor odporne także na promieniowanie UV; materiał musi zapewniać czytelność informacji.
4. Tablica umocowana zostanie na ścianie budynku.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do opracowania projektu tablicy informacyjnej.
6. Ostateczny projekt zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
7. Zamówienie obejmuje koszty transportu i innych ukrytych kosztów związanych  z realizacją zamówienia.
8. Termin gwarancji 36 miesięcy.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja wykonania zamówienia do 30 sierpnia 2016 r.

V. Informacja na temat przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Kryterium oceny oferty:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VII. Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”  lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin.
Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII Informacje dodatkowe:
1. Forma płatności przelew po zrealizowaniu usługi do 14 dni od dnia poprawnie złożonego     
    rachunku/faktury Zamawiającemu.
2. Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie
    stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
3. Oferty przygotowywane są wyłącznie na koszt oferenta.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Marzeną Mróz, tel. 91 88 123 55,  607 221 889, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

załącznik ...