"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Dni Wolina

W  W sobotę 25 czerwca br. Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo w rozwoju” uczestniczyło w organizowanych przez Gminę Wolin „Dniach Wolina”. LGD prowadziła działania promocyjno-informacyjne na przygotowanym stoisku reklamowym.
W namiocie LGD można było zaopatrzyć się w materiały promocyjne ale także uzyskać informacje  o Stowarzyszeniu, jego działalności, obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju a przede wszystkim o możliwościach dofinansowania operacji ze środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia  w ramach PROW 2014-2020. Stoisko LGD upiększone zostało pracami rękodzielniczymi pani Bożeny Szymańskiej oraz Iwony Sańko.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi