"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

DOBRY SOŁTYS DOBRY ROLNIK- CZYLI JAK BUDOWAĆ NOWĄ POLSKĄ WIEŚ

W dniu 7 czerwca 2016r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z partnerami projektu rozpoczęło ogólnopolski cykl powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do sołtysów oraz rolników. Pierwsze spotkanie pod Patronatem Starosty kamieńskiego pn. „DOBRY SOŁTYS DOBRY ROLNIK- CZYLI JAK BUDOWAĆ NOWĄ POLSKĄ WIEŚ” przeprowadzone zostało przy współudziale LGD w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie przy ul. zamkowej 23 (Dworek).
Spotkanie prowadzone było w formie panelowej.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przedstawiło funkcjonowanie struktur krajowego Stowarzyszenia oraz  w jaki sposób wykorzystywany jest fundusz sołecki w Polsce.
Lokalne Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej podsumowało działania  i przedsięwzięcia realizowane na obszarze Gminy Wolin od początków istnienia Stowarzyszenia.
Eksperci Banku BGŻ BNP Paribas przybliżyli informacje nt. zmian  prawnych dotyczących obrotu ziemią rolną oraz ich potencjalny wpływ na plany rozwojowe gospodarstw  rolnych.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” omówiła możliwości pozyskania środków finansowych  przez mieszkańców  powiatu kamieńskiego za pośrednictwem LGD kierowanych na rozwój obszarów wiejskich.
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przedstawił cele  i obszary działań doradczych mające na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi