Aktualizacja deklaracji

Drukuj

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwraca się do wszystkich członków LGD z prośbą o aktualizację deklaracji członkowskich, w celu zweryfikowania i uściślenia danych i informacji o członkach, na formularzu załączonym poniżej. Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z objaśnieniami do formularza. W przypadku niejasności, zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD.

Deklaracja członkowska ...