"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza osoby powyżej 60 roku życia z obszaru gminy Wolin, Golczewo, Świerzno, Kamień Pomorski, Dziwnów, Międzyzdroje do udziału w projekcie pn. „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w okresie od lipca do grudnia 2016r., na terenie gminy Wolin, Golczewo, Świerzno, Kamień Pomorski, Dziwnów, Międzyzdroje. W ramach projektu proponujemy kompleksową ofertę różnorodnych i systematycznych działań przeznaczonych dla seniorów:

  • - zajęcia rękodzielnicze (decoupage, window color, zimna porcelana, warsztaty jubilerskie),
  • - zajęcia „Bezpieczny Senior”, ”Zdrowsi na jesień życia” pomoc w nagłych wypadkach,
  • - zajęcia ruchowe, taneczne,/Nordic Walking,
  • - warsztaty teatralno-wokalne,
  • - wyjazdy na basen, do filharmonii, teatru/opery,
  • - jednodniową wycieczkę do Skansenu Słowian i Wikingów oraz Muzeum w Wolinie.

W ramach projektu planujemy również przeprowadzić konkurs plastyczny pn.  „LGD DLA SENIORA” z atrakcyjnymi nagrodami.
Wszystkie osoby chętne, spełniające kryterium wiekowe serdecznie zapraszamy i prosimy  o zgłaszanie swojego udziału: do  Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”,  ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, tel. 91/ 88 12 355, 607 221 889.
Ilość uczestników ograniczona!
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się w biurze LGD, stronie internetowej www.partnerstwowrozwoju.pl.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Uwaga!
W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projekcie w Edycjach ASOS 2014 oraz 2015. W przypadku  miejsc wolnych po okresie rekrutacji (termin rekrutacji  do  30 czerwca br.) LGD dokona losowania spośród kandydatów, którzy uczestniczyli w ASOS  w ubiegłych edycjach.

formularz zgłoszeniowy ...

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi