Wybór Strategii Rozwoju

Drukuj

W dniu 30 grudnia 2015r. LGD złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Zasadniczym dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku była Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 wypracowana w ramach konsultacji społecznych wraz z partnerami społecznymi, gospodarczymi, publicznymi oraz z mieszkańcami  obszaru LGD.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w tworzeniu nowej LSR umożliwiającej pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój  obszarów wiejskich w ramach PROW nowej perspektywy finansowej dziękujemy!

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Partnerstwo w rozwoju” w załączeniu.