"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra 2016

W W dniu  22.01.2016r. ( piątek) Terenowy Zespół Doradców w Kamieniu Pomorskim organizuje wyjazd do Poznania na  MIĘDZYNARODOWE TARGI ROLNICZE POLAGRA 2016 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na wyjazd osobiście w siedzibie TZD Kamień  Pom. ul. Spółdzielcza 1, lub w UMiG Wolin pok. nr  202  

Wyjazd w dniu 22.01.2016 (piątek)  ok. godz.7.00 powrót (piątek) około godz.20.00. Koszt:  50 zł/os. Ilość miejsc ograniczona.  

Wszelkie informacje na temat wyjazdu pod nr tel. 91 38 23 498 lub 513-161-413 osoba do kontaktu: Adrianna Tomczyk tel. 603 80 90 06

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi