Podsumowanie konsultacji społecznych

Drukuj

W dniach  24, 25, 26 sierpnia w Świerznie, Wolinie i Golczewie oraz 2,3,4 września w Dziwnowie, Wapnicy, Kamieniu Pomorskim LGD „Partnerstwo w rozwoju” zorganizowała spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, lokalnych liderów, organizacji społecznych, przedsiębiorców podczas których podsumowana została  działalność LGD – zrealizowane projekty  w okresie PROW 2007-2013.

Przedstawione zostały również ogólne założenia i kierunki nowego okresu finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkań konsultacyjnych wykonali analizę SWOT, określili kluczowe projekty dla rozwoju obszaru. W wyniku tych spotkań wypracowane zostały cele jakie będą realizowane w ramach LSR 2014-2020.

Dziękujemy za udział w konsultacjach, poświęcony czas i zaangażowanie w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wciąż czekamy na Państwa pomysły na poprawę jakości życia na naszym obszarze.