Ocena oddziaływania na środowisko

Drukuj

Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo w rozwoju" nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

zobacz załącznik