Konsultacje społeczne LGD ?Partnerstwo w rozwoju?

Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” rozpoczął czynności przygotowawcze do wdrażania środków finansowych nowej perspektywy UE 2014-2022.

Zlecono dotychczas opracowanie analizy aktualnych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych obszaru LGD „Partnerstwo w rozwoju” w kontekście prac przygotowawczych do opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2015-2022. Obecnie trwa proces gromadzenia niezbędnych danych i informacji kluczowych dla projektowania przyszłego rozwoju obszaru LGD. W tym celu została przygotowana ankieta internetowa skierowana do mieszkańców obszaru LSR.

Wyniki badania ankietowego posłużą jako materiał do analizy opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności LGD i planów na przyszłość i nowej LSR.W związku z powyższym, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwraca się z prośbą o włączenie się mieszkańców obszaru LGD do procesu budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 i wypełnienia kwestionariusza ankiety.

Link do kwestionariusza ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-69261.html.

Zarząd LGD„Partnerstwo w rozwoju”