"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Konkurs wielkanocny 2015 rozstrzygnięty !!!

W dniu 2 kwietnia 2015r. podczas Wolińskiego Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Wolinie został rozstrzygnięty Konkurs Wielkanocny ogłoszony i przeprowadzony przez LGD „Partnerstwo w Rozwoju”.

Do Biura LGD wpłynęła rekordowa ilość prac - 189 sztuk. Ocena wszystkich zgłoszonych prac konkursowych dokonana została w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Dworku. Mimo zmiennej aury pogodowej komisji konkursowej udało się ogłosić wyniki i wręczyć obecnym laureatom nagrody.

WYNIKI KUNKURSU:
KATEGORIA NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA:
I  miejsce – Grychtolik Justyna (Gmina Świerzno)
II  miejsce  - Malinowska Agnieszka (Gmina Świerzno)
III  miejsce -  Żuchowska Anna  ( Gmina Świerzno)
Wyróżnienia:
Sołectwo Laska -  (Gmina Wolin)
Szczęsna Ewelina-  (Gmina Świerzno)
Sańko Iwona- (Gmina Wolin)

KATEGORIA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY:
I  miejsce  -  Szczęsna Paulina (Gmina Świerzno)
II  miejsce - Marzec Alina (Gmina Wolin)
III  miejsce- Skiba Elżbieta (Gmina Wolin)
Wyróżnienia:
Chorzępa Ewa  (Gmina Wolin)  
Ułanowicz Czesława (Gmina Wolin)
Szymańska Bożena ( Gmina Wolin)

KATEGORIA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA PODKATEGORIA 6-11 lat:
I  miejsce  -  Zielińska Ewa  (Gmina Wolin)
II  miejsce - Zalewska Milena  (Gmina Wolin)
III  miejsce-  Grodzka Weronika (Gmina Wolin)
Wyróżnienia:
Chodkowska Emilia (Gmina Wolin)
Mularczyk Karolina  (Gmina Świerzno)
Lichowska Kinga (Gmina Wolin)
Marchewa Aleksander (Gmina Wolin)

KATEGORIA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA - PODKATEGORIA 12-17 lat:

I  miejsce  -  Hryzyk Milena (Gmina Świerzno)
II  miejsce – Kulikow Wiktoria (Gmina Wolin)
III  miejsce-  Nowik Nikola (Gmina Świerzno)
Wyróżnienie
Majewska Małgorzata (Gmina Wolin)
Mitura Dawid (Gmina Wolin)

KATEGORIA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA  -  OSOBA PEŁNOLETNIA :
I  miejsce  -  Boba Izabela  (Gmina Świerzno)
II  miejsce -  Fundacja Teatr Teatr  Brygida Borecka (Gmina Wolin)
III  miejsce-  Skiba Elżbieta (Gmina Wolin)

Nagrody  w postaci sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzętu elektronicznego ufundowane zostały przez LGD „Partnerstwo w Rozwoju” w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.

Wszystkim uczestnikom konkursu LGD gratuluje jakości prac i składa podziękowania za aktywność społeczną, promowanie zasobów lokalnych i kultywowanie tradycji wielkanocnych.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Uwaga!
Osoby, które nie odebrały nagród podczas ogłoszenia wyników, proszone są po ich odbiór do Biura LGD -  Wolin ul. Świerczewskiego 4a, tel. 91 88 123 55, 607 221 889. Uczestnicy wszystkich kategorii konkursowych otrzymają pamiątkowe dyplomy. Adres siedziby LGD: Wolin ul. Świerczewskiego 4a, tel. 91 88 123 55, 607 221 889.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi