Wyjazd studyjny LGD ?Partnerstwow w Rozwoju? na obszar LGD Lider Wałecki 22-23.06.2015

Drukuj

W dniach 22-23 czerwca 2015r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zorganizowała wyjazd studyjny na obszar Lokalnej Grupy Działania  Lider Wałecki.

Wyjazd studyjny umożliwił nawiązanie nowych kontaktów, uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami realizowanymi  za pośrednictwem Lidera Wałeckiego w ramach PROW 2007-2013. W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili  atrakcje turystyczne: Muzeum Wału Pomorskiego, Gospodarstwa Agroturystyczne „7 Ogrodów”, „Piękna Dolina” Spółdzielnię Socjalną „Pasja” powstałą z przekształcenia KGW, Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej „Morzycówka” w Wałczu oraz wzięli udział w  atrakcyjnych warsztatach rękodzielniczych  i  masarniczych związanych  z wyrobem produktów lokalnych. Warsztaty pomogły zapoznać się z lokalnymi tradycjami oraz kulturą regionu. Udział w warsztatach pozwolił na wymianę wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, tradycji i dziedzictwa. Wyjazd studyjny okazał się inspiracją  do kolejnych nowych działań oraz przeniesienia na własne tereny pewnych rozwiązań i sposobów wykorzystania potencjału przyrodniczego, społecznego i kulturowego.