"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Wyjazd studyjny LGD ?Partnerstwow w Rozwoju? na obszar LGD Lider Wałecki 22-23.06.2015

W dniach 22-23 czerwca 2015r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zorganizowała wyjazd studyjny na obszar Lokalnej Grupy Działania  Lider Wałecki.

Wyjazd studyjny umożliwił nawiązanie nowych kontaktów, uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami realizowanymi  za pośrednictwem Lidera Wałeckiego w ramach PROW 2007-2013. W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili  atrakcje turystyczne: Muzeum Wału Pomorskiego, Gospodarstwa Agroturystyczne „7 Ogrodów”, „Piękna Dolina” Spółdzielnię Socjalną „Pasja” powstałą z przekształcenia KGW, Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej „Morzycówka” w Wałczu oraz wzięli udział w  atrakcyjnych warsztatach rękodzielniczych  i  masarniczych związanych  z wyrobem produktów lokalnych. Warsztaty pomogły zapoznać się z lokalnymi tradycjami oraz kulturą regionu. Udział w warsztatach pozwolił na wymianę wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, tradycji i dziedzictwa. Wyjazd studyjny okazał się inspiracją  do kolejnych nowych działań oraz przeniesienia na własne tereny pewnych rozwiązań i sposobów wykorzystania potencjału przyrodniczego, społecznego i kulturowego.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi