Podsumowanie wdrażania lokalnej strategii rozwoju

Drukuj

W dniach 17,18,19 czerwca 2015r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” przeprowadziła cykl szkoleń pn.

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
W OKRESIE FINANSOWANIA  PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013.Szkolenia odbyły się w Świerznie dla mieszkańców Gminy Świerzno, w Golczewie dla mieszkańców Gminy Golczewo oraz w Wisełce dla mieszkańców Gminy Wolin.
Odbiorcami Konferencji byli beneficjenci LSR, lokalni liderzy, mieszkańcy obszaru LGD „Partnerstwo w rozwoju”.

Tematyka, konferencji obejmowała m.in.: