"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Podsumowanie wdrażania lokalnej strategii rozwoju

W dniach 17,18,19 czerwca 2015r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” przeprowadziła cykl szkoleń pn.

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
W OKRESIE FINANSOWANIA  PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013.Szkolenia odbyły się w Świerznie dla mieszkańców Gminy Świerzno, w Golczewie dla mieszkańców Gminy Golczewo oraz w Wisełce dla mieszkańców Gminy Wolin.
Odbiorcami Konferencji byli beneficjenci LSR, lokalni liderzy, mieszkańcy obszaru LGD „Partnerstwo w rozwoju”.

Tematyka, konferencji obejmowała m.in.:

  • Genezę utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”
  • Dobre praktyki w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
  • Dobre praktyki w ramach projektów współpracy
  • Działania aktywizujące LGD jako forma wzmacniania kapitału społecznego

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi