II edycja projektu pn. Aktywność seniorów kluczem do sukcesu w trakcie realizacji

Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” w bieżącym roku realizuje kolejną II edycję projektu pn. „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” zadania publicznego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

Łączna kwota dotacji w ramach zadania wynosi 184 890,00 zł, kwota wsparcia finansowego partnerskich Gmin: Wolina, Golczewa oraz Świerzna wynosi 22 910,00 zł. W ramach przedsięwzięcia  na obszarze partnerskich gmin powstało 11 grup edukacyjnych ( w Gminie Wolin  6 grup, w Gminie Świerzno 3 grupy, w Gminie Golczewo 2 grupy, liczba uczestników projektu 150 osób. Zajęcia będą trwały do grudnia br. zakres oferty edukacyjnej II edycji obejmuje warsztaty rękodzielnicze: decoupage, papieroplastykę, malowanie na szkle, filcowanie. W ramach projektu LGD oferuje również naukę języka niemieckiego, zajęcia taneczne, spotkania ze specjalistami w zakresie praw konsumenta, produktów bankowych, zajęcia z dietetykiem, rehabilitantem, ratownikiem medycznym, Nordic Walking, zajęcia z wizażu i stylizacji, wyjazd na basen, do kina/teatru zajęcia taneczne. W ofercie kompleksowej zaplanowana jest również jednodniowa wycieczka do Ogrodów Hortulus do Dobrzyc.

W zależności od przynależności do poszczególnych grup zajęcia odbywają się na terenie gminy Wolin, w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie (Dworku), w Szkole Podstawowej w Wolinie, w Publicznym Gimnazjum w Wolinie, w świetlicach wiejskich w Kołczewie, Skoszewie, Dargobądzu, w Klubie Seniora w Wolinie oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. W gminie Świerzno zajęcia prowadzone są w świetlicach wiejskich  w Gostyniu, Stuchowie, w Szkole Podstawowej w Gostyniu, Świerznie, Stuchowie oraz w Gimnazjum w Świerznie.

Na obszarze gminy Golczewo zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Celem projektu jest poprawa jakości życia grupy seniorów 60+, zwiększenie oferty edukacyjnej dla społeczności w kierunku rozwoju umiejętności twórczych, utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej, integracja społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wszystkim podmiotom, które udostępniły pomieszczenia na prowadzenie kompleksowych zajęć Zarząd składa podziękowania za wsparcie lokalowe w realizacji inicjatyw kierowanych dla seniorów.