"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

II edycja projektu pn. Aktywność seniorów kluczem do sukcesu w trakcie realizacji

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” w bieżącym roku realizuje kolejną II edycję projektu pn. „Aktywność seniorów kluczem do sukcesu” zadania publicznego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

Łączna kwota dotacji w ramach zadania wynosi 184 890,00 zł, kwota wsparcia finansowego partnerskich Gmin: Wolina, Golczewa oraz Świerzna wynosi 22 910,00 zł. W ramach przedsięwzięcia  na obszarze partnerskich gmin powstało 11 grup edukacyjnych ( w Gminie Wolin  6 grup, w Gminie Świerzno 3 grupy, w Gminie Golczewo 2 grupy, liczba uczestników projektu 150 osób. Zajęcia będą trwały do grudnia br. zakres oferty edukacyjnej II edycji obejmuje warsztaty rękodzielnicze: decoupage, papieroplastykę, malowanie na szkle, filcowanie. W ramach projektu LGD oferuje również naukę języka niemieckiego, zajęcia taneczne, spotkania ze specjalistami w zakresie praw konsumenta, produktów bankowych, zajęcia z dietetykiem, rehabilitantem, ratownikiem medycznym, Nordic Walking, zajęcia z wizażu i stylizacji, wyjazd na basen, do kina/teatru zajęcia taneczne. W ofercie kompleksowej zaplanowana jest również jednodniowa wycieczka do Ogrodów Hortulus do Dobrzyc.

W zależności od przynależności do poszczególnych grup zajęcia odbywają się na terenie gminy Wolin, w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie (Dworku), w Szkole Podstawowej w Wolinie, w Publicznym Gimnazjum w Wolinie, w świetlicach wiejskich w Kołczewie, Skoszewie, Dargobądzu, w Klubie Seniora w Wolinie oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. W gminie Świerzno zajęcia prowadzone są w świetlicach wiejskich  w Gostyniu, Stuchowie, w Szkole Podstawowej w Gostyniu, Świerznie, Stuchowie oraz w Gimnazjum w Świerznie.

Na obszarze gminy Golczewo zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Celem projektu jest poprawa jakości życia grupy seniorów 60+, zwiększenie oferty edukacyjnej dla społeczności w kierunku rozwoju umiejętności twórczych, utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej, integracja społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wszystkim podmiotom, które udostępniły pomieszczenia na prowadzenie kompleksowych zajęć Zarząd składa podziękowania za wsparcie lokalowe w realizacji inicjatyw kierowanych dla seniorów.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi