Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 rozpoczęte

Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwraca się z prośbą o włączenie się mieszkańców obszaru LGD poprzez konsultacje społeczne do procesu budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i wypełnienia kwestionariusza ankiety.
Link do kwestionariusza ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-69261.html