Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 rozpoczęte

Drukuj

LGD spotkaniem w Świerznie, które odbyło się w poniedziałek 24.08.br., rozpoczęła cykl spotkań konsultacyjnych na terenie powiatu kamieńskiego w zakresie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Partnerstwo w rozwoju” na lata 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne mają na celu analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD oraz wypracowanie kierunków rozwoju na nową perspektywę finansową. Są kierowane do lokalnych liderów, sołtysów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

W konsultacjach w Świerznie wzięły udział 23 osoby - przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Po podsumowaniu działalności LGD w okresie 2007-2013 przez pracownika Biura LGD, przedstawiciel firmy Impuls z Wałcza, przedstawił założenia i kierunki wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po uzyskaniu podstawowych informacji na temat obszarów wsparcia i zasad uzyskania pomocy, uczestnicy konsultacji przystąpili do analizy SWOT, podkreślając predysponowanie obszaru do rozwoju wielokierunkowej turystyki.