Konkurs na Tradycyjną Potrawę Bożonarodzeniową

Drukuj

Wydarzenie będzie miało miejsce podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który jest współorganizowany przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Organizatorem konkursu jest Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego.

Adresatami konkursu są osoby które mogą zaprezentować potrawy wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, o tradycyjnym składzie oraz tradycyjnej nazwie.

Do konkursu mogą być zgłaszane potrawy w dwóch kategoriach:

1.     Potrawy świąteczne.

2.     Wypieki i desery świąteczne.

Wypełnione karty zgłoszeniowe możecie Państwo składać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem e-maila (skan) w siedzibie Wydziału, do dnia 3 grudnia 2014- decyduje data wpływu do Wydziału.

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym między innymi zawarta jest definicja potrawy bożonarodzeniowej.

Cele konkursu to przede wszystkim identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych lokalnych potrawach przygotowywanych z okazji świąt Bożego Narodzenia w gospodarstwach domowych bądź przez lokalnych rzemieślników czy restauratorów, poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla Pomorza Zachodniego, a także upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki), rzemiosła  i przetwórstwa oraz kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Regulamin

Zgłoszenie