"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Konkurs na Tradycyjną Potrawę Bożonarodzeniową

Wydarzenie będzie miało miejsce podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który jest współorganizowany przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Organizatorem konkursu jest Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego.

Adresatami konkursu są osoby które mogą zaprezentować potrawy wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, o tradycyjnym składzie oraz tradycyjnej nazwie.

Do konkursu mogą być zgłaszane potrawy w dwóch kategoriach:

1.     Potrawy świąteczne.

2.     Wypieki i desery świąteczne.

Wypełnione karty zgłoszeniowe możecie Państwo składać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem e-maila (skan) w siedzibie Wydziału, do dnia 3 grudnia 2014- decyduje data wpływu do Wydziału.

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym między innymi zawarta jest definicja potrawy bożonarodzeniowej.

Cele konkursu to przede wszystkim identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych lokalnych potrawach przygotowywanych z okazji świąt Bożego Narodzenia w gospodarstwach domowych bądź przez lokalnych rzemieślników czy restauratorów, poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla Pomorza Zachodniego, a także upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki), rzemiosła  i przetwórstwa oraz kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Regulamin

Zgłoszenie

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi