"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Wolin

Międzyzdroje

Kamień Pomorski

Dziwnów

Golczewo

Świerzno

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby być na bieżąco z nowymi wydarzeniami i imprezami naszego portalu. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr133 poz.883 z 1997 r.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” (dalej „LGD”) jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989r.

LGD została powołane do życia w 2008r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo i Świerzno.

W marcu 2015r. obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe gminy powiatu kamieńskiego. Obecnie partnerami LGD są: Gmina Wolin, Gmina Golczewo, Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, Gmina Międzyzdroje, Gmina Kamień Pomorski.

Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"
ul. Zamkowa 21 , 72-510 Wolin

tel. 91/ 88 123 55 lub 607 221 889
fax 91/ 88 123 55

biuro@partnerstwowrozwoju.pl
koordynator@partnerstwowrozwoju